Cookie Statement, Privacy Statement, Disclaimer

Cookie Statement, Privacy Statement, Disclaimer

Cookie Statement

Cookies
Gebruik cookies

Bij bezoek aan de website van Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Website van derden

Op de sites van Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. kunnen links voorkomen naar externe websites. Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. U kunt voor informatie hierover de privacy statements op de websites die u bezoekt raadplegen.

Clickgedrag

Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een bezoek. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Beveiliging gegevens

Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. respecteert uw privacy en spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enig vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

 

Privacy Statement

Privacy
Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van www.roskampautomaterialen.nl. Daarbij is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Verwerking van persoonsgegevens geschiedt enkel in het kader van de dienstverlening van Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V..

Instellingen betreffende cookies
Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de respectievelijke instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde ‘Do Not Track (Volg me niet)’ instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen. U kunt uw cookie instelling daarmee wijzigen.

Beveiliging
Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen onbevoegde verwerking daarvan.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen via info@roskampautomaterialen.nl

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de betreffende websites van de verschillende browsers of via het “Help” menu van de browser die u gebruikt.

* Internet Explorer
* Firefox
* Safari

Disclaimer

Disclaimer
Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie op roskampautomaterialen.nl . Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. geeft met nadruk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Deze garantie wordt wel gegeven ten aanzien van de gepubliceerde, openbare regelingen afkomstig van het College van Bestuur.
Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. wijst elke aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van roskampautomaterialen.nl van de hand. Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website.

We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van informatie contact op te nemen met Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. via het e-mailadres info@roskampautomaterialen.nl

Externe links
Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V.t is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waar eventueel naar gelinkt wordt vanaf roskampautomaterialen.nl.

Wijzigen van het Cookie & Privacy statement

Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Cookie en privacybeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Cookie Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Intellectueel eigendom
De teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen op- en vormgeving van de website mogen niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen, vormgeving en overige daartoe vatbare werken zijn voorbehouden aan Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. of aan derden waarvan Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. toestemming heeft tot gebruik daarvan.

Roskamp Automaterialen B.V. en/of Roskamp Automaterialen Veendam B.V. respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@roskampautomaterialen.nl

Back to top